Tag Archives: N01

เริ่มต้นกับ WordPress

มาตรฐาน

WordPress.com เป็นหนึ่งในหลาย ๆ เว็บไซด์ที่ให้บริการ Blog ซึ่ง Blog ก็คือพื้นที่สาหรับเขียนข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยเจ้าของ Blog สามารถเข้าไปใช้งานหรืออัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น และผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่เจ้าของบล็อกอนุญาต

Advertisements