นักนิเทศศาสตร์ในอนาคต

มาตรฐาน

นักนิเทศศาสตร์ในอนาคตจะต้องประสบกับสภาพการณ์ที่แตกต่างไปจากที่เราได้พบเห็นในปัจจุบันมากโดยเฉพาะก็คือการก้าวไปสู่ความเป็นสากลของประเทศ และการใช้ระบบไอทีในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง ดังนั้นนักนิเทศศาสตร์จะต้องรีบเร่งปรับตัวเอง และต้องรีบปรับให้เร็วด้วย

การปรับตัวเองนี้มีทั้งการรู้จักใช้ระบบไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยังจะต้องปรับปรุงและสร้างนิสัยตัวเองใหม่เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด

โลกในอนาคตเป็นโลกที่ประเทศไทยจะต้องประสบกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากประเทศต่างๆที่กำลังมีเศรษฐกิจเติบโตดีขึ้นทุกวัน คนไทยทุกคนรวมทั้งนักนิเทศศาสตร์ด้วยจะต้องเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และจะต้องกล้าที่จะปรับตัวให้รับกับความเปลี่ยนแปลงด้วย ผู้เขียนเชื่อว่าที่เป็นงานสำคัญที่สุดของนักนิเทศศาสตร์ก็คือ การเป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง หากนักนิเทศศาสตร์ทำได้ดีก็เชื่อว่าคนไทยจะสามารถปรับตัวตามไปได้ดีด้วย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s