การปรับตัวของนักข่าว ยุค ICT

มาตรฐาน

ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆส่วนใหญ่ในโลกได้ก้าวสู่ยุคไอที มากบ้างน้อยบ้างสุดแท้แต่ระดับความก้าวหน้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้วการจะกล่าวว่าประเทศในยุคเศรษฐกิจแบบใดนั้นนิยมพิจารณากันว่าคนส่วนใหญ่ทำงานในด้านใด เช่น หากคนส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นเกษตรกร ก็จะกำหนดให้ประเทศนั้นยังอยู่ในยุคเศรษฐกิจเกษตร หรือสังคมเกษตร หากคนส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็กำหนดให้ประเทศนั้นอยู่ในยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสังคมอุตสาหกรรม และหากคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ คือ ทำงานโดยใช้ความรู้ยิ่งกว่าใช้แรงงานแล้วก็นิยมกำหนดว่าประเทศนั้นอยู่ในสังคมสารสนเทศ หรือ อาจจะเรียกย่อๆว่าอยู่ในยุคไอที (Information Technology, IT)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s